Unieważnienie ślubu kościelnego Warszawa – jak się do niego zabrać?

Łączę się całym sercem z wieloma dobrymi ludźmi, którzy doświadczyli tragicznego rozpadu małżeństwa i starają się o unieważnienie ślubu kościelnego Warszawa. Radziłbym każdemu, kto znajdzie się w takiej sytuacji, aby nie bał się zasad i przepisów Kościoła. Istnieją wytyczne dla dobra społeczeństwa, ale zdajemy sobie sprawę, że jednostki są zbawiane jedna po drugiej. Czasami ogólne zasady ustanowione w celu osiągnięcia sprawiedliwości nie osiągają celu.

Nieżyjący już biskup od unieważnień ślubu kościelnego Warszawa wyjaśnił, że istnieją dwa rodzaje prawdy: „Prawdą zewnętrzną jest ta, którą znamy, na przykład odległość słońca od ziemi. Prawda wewnętrzna to ta, która nas panuje, np. Bóg jest miłosierny wobec penitenta. Zewnętrzne prawdy fizyki i chemii docierają do nas bez pragnień, smutku, litości i emocji. Wewnętrzne prawdy niosą ze sobą pewne emocje i wpływają na zachowanie. „

Uzyskałem doktorat z prawa kanonicznego w 1964 roku i przez wiele lat pracowałem w sądzie małżeńskim diecezji dając unieważnienie ślubu kościelnego Warszawa. Kierowałem nim przez prawie 10 lat, a obecnie pełnię w niepełnym wymiarze czasu pracy funkcję przewodniczącego sądu drugiej instancji (mniej więcej na wzór cywilnego sądu apelacyjnego).

Na przestrzeni lat zadawano mi setki pytań dotyczących unieważnień w Kościele katolickim, ale tutaj odpowiem na te najczęściej zadawane – unieważnienie ślubu kościelnego Warszawa jest możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *