Restrukturyzacja pozasądowa w Warszawie – Kancelaria Prawna zaprasza!

Istnieje wiele powodów, dla których firma może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej. Po osiągnięciu stanu niewypłacalności kierownictwo może jednak rozważyć restrukturyzację zobowiązań finansowych spółki w celu przywrócenia jej kondycji finansowej. Restrukturyzacja może przebiegać nieformalnie, poprzez restrukturyzację w drodze konsensusu lub poprzez nadzorowaną przez sąd reorganizację na podstawie rozdziału 11 Kodeksu upadłościowego. W większości przypadków zagrożona firma powinna najpierw spróbować wynegocjować zgodną restrukturyzację swoich głównych zobowiązań.

Czym jest restrukturyzacja pozasądowa?
Restrukturyzacja pozasądowa lub „trening” to proces niesądowy, w ramach którego przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i jego znaczący wierzyciele osiągają porozumienie w sprawie dostosowania zobowiązań spółki. Udany trening na ogół wymaga udziału kredytodawców firmy, głównych dostawców oraz, w zależności od okoliczności, innych organizacji lub podmiotów, takich jak związki lub agencje rządowe. Identyfikacja i uzgodnienie źródła problemów firmy i potencjalnych rozwiązań może zająć trochę czasu. Rzeczywiście, często zdarza się, że kierownictwo firmy ma inne wrażenie problemów finansowych firmy niż to, które mają wierzyciele spółki. Każda restrukturyzacja pozasądowa pociąga za sobą znaczne wymagania dotyczące czasu zarządzania spółką. Podczas treningu kierownictwo musi przede wszystkim skoncentrować się na opracowaniu realnego planu restrukturyzacji, przygotowaniu biznesplanu i wspieraniu prognoz, które prawdopodobnie będą musiały zostać przedstawione wierzycielom. Kierownictwo będzie również zaangażowane w negocjowanie warunków uzgodnionego planu restrukturyzacji pozasądowej oraz, w dalszej kolejności, w realizację tego planu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *